Powiat (okres) Senica leży w zachodniej części Słowacji przy granicy z Czechami i Austrią, w okolicy zwanej Zahorie. Miłośników turystyki pieszej i rowerowej Zahorie zaprasza na poznawanie romantycznej krainy i obiecuje niezwykłą rozmanitość przyrody, liczne cenne zabytki i niezapomniane przeżycia przy wędrówkach grzbietami górskimi Małych Karpat, dolinami i wzdłuż rzek.
Są tu ruiny zamków, pałace, osobliwości przyrodnicze. W okolicy leży naturalne uzdrowisko Smrdáky, gdzie leczyć można choroby skóry i narządy ruchu. Miasto Šaštín Stráže z bazyliką Panny Marii Bolesnej to znane miejsce pielgrzymek.
Obszar powiatu tworzy równina – Záhorská nížina otoczona wyżynami Chvojnicką i Myjavską. Powiat zawiera Obszar Chroniony Záhorie (Chránená krajinná oblasť) a także części obszarów chronionych Małe Karpaty i Białe Karpaty. W okolicy rzeki Moravy są lasy topolowe i wierzbowe. Wyjatkowym obszarem jest Borská nížina – piaskowe wydmy porośnięte lasami sosnowymi.
W regionie jest wiele oznaczonych tras turystycznych i rowerowych. Do przyrodniczego bogactwa powiatu należa też ośrodki rekreacyjne: Kunovská priehrada, Gazárka i Tomky. W powiecie jest 31 miejscowości, w tym 2 miasta: Senica i Šaštín Stráže

BILKOVE HUMENCE 
Wieś pierwotnie zwana Bilkahumenec. Budowlą dominującą jest kapliczka Marii Magdaleny z końca XIX w.

BORSKY MIKULAS www.borskymikulas.sk
Pierwsza wzmianka o wsi, pod nazwą Zenthmiklos pochodzi z 1374 r. We wsi znajduje się Dom Pamięci z tablicą poświęconą poecie Janowi Holl, który tu się urodził i wychował. Dziś w domu jest wystawa Muzeum Zahorskiego.

BORSKÝ SVÄTÝ JUR www.borskysvatyjur.sk
Wieś powstała w 1394 r. pod nazwą Zenthgyurgh. Dominującą budowlą sakralną jest rzymskokatolicki barokowy kościół św. Juraja z 1676 r., z kaplicami z XVIII i XIXw. Do wsi należy ośrodek rekreacyjny Tomky – wybudowany w okolicy 2 jezior, o pow. 4 ha. możliwośc kąpania się i uprawiania sportów wodnych. W okolicy lasy sosnowe i piaszczysta plaża.

CEROVÁ www.obeccerova.sk
Tworzą ją 2 miejscowości: Cerová-Lieskové i Rozbehy, które połączyły się w 1976 r. Głównym zabytkiem jest renesansowo-barokowy kościół z 1700 r. – dziś dom pomocy sióstr Świętego Krzyża. Nad wsią wyłaniają się z zalesionych Małych Karpat ruiny zamku Korlátka (królewski zamek obronny z 1289 r.).

ČÁRY www.cary.sk
Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1392 r. Jest tu barokowy kościół św. Marcina, biskupa z II poł XVIII w. We wsi znajduje się też dom rodzinny Martina Kollara -leśniczówka z poł. XVIII w.

ČASTKOV 
Pierwsza wzmianka z 1394 r. pod nazwą Chaztow.Najwyższym szczytem całej okolicy jest Havran. Z budowli dominuje tu kościół ewnagelicki (1876-77 r.).

DOJČ www.dojc.sk
Wspomniana pod nazwą Nogdaych w roku 1392. Uwagę zwraca architektura tutejszych domów – ziemiańskim posiadłości z końca XIX w. oraz gotycki kościół rzymskokatolicki z XIV w.

HLBOKÉ www.hlboke.sk
Należy do najstarszych wsi Zahoria. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1262 r. pod nazwą Holbouka. Narodowa wartość wsi związana jest z osobą Jozefa Miloslava Hurbana (pisarz, dziennikarz, działacz narodowy w XIX w.), kóry mieszkał na tutejszej plebani. W szkole Izba Pamiątkowa, ukazująca jego życie i dzieło. Przed plebanią rzeźba, na cmentarzu jego pomnik wraz z grobowcem.
Sakralnym zabytkiem jest kościół ewangelicki postawiony jako kościół tolerancji w 1787 r.

HRADIŠTE POD VRÁTNOM www.hradistepodvratnom.sk
Pierwsza wzmianka z 1262 r. pod nazwą Hradicha. Renesnasowy kościół św. Marcina z 1631r.

JABLONICA www.jablonica.sk
Wieś powstała w 1292 r. pod nazwą Jobluncha. Nazwa pochodzi od jabłoni, które w przeszłości otaczały drogi handlowe. Renesansowy pałac z końca XVI w.; barokowy kościół, kalwaria, pomnik A. Michalovej.

KOVÁLOV 
Pierwsza wzmianka o wsi z 1392 r. pod nazwą Kowalow. Źródła historyczne podają, że były tu kiedyś zbocza winne, z których wino smakowało samej Marii Teresie. Tradycja winiarska zachowała sie tu do dzisiaj. Aby chronić winiarzy postawiono kapliczkę św. Urbana, ich patrona. Dominuje kościół z poł. XVI w.

KUKLOV
Wieś leżąca na starym trakcie handlowym z Moravy do Bratysławy wspominana jest w 1394 r. pod nazwą Kyklew. Budowlą dominującą jest klasycystyczny kościół z końca XVIII w. z częścią z XIV w.

KÚTY www.kuty.sk
Pierwsza wzmianka z 1392 r. pod nazwą Kwthy. Jest tu skrzyżowanie tras kolejowych Záhoria i przejście graniczne do Republiki Czeskiej. Interesującym zabytkiem jest barokowy kościół św. Józefa z roku 1726.

LAKŠÁRSKA NOVÁ VES
Pierwsza wzmianka pochodzi z 1392 r. pod nazwą Allaxar. Uwagę zwracają krzyże i rzeźby we wsi i w jej okolicy, np. rzeźba św. Jana Nepomucena. Zachowało się dużo glinianych domów ze strzechą z XIX w. Dominuje barokowy kościół św. Wawrzyńca. Od 1966 r. w okolicy narodowy rezerwat przyrody Červený rybník.

MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN www.obecmsjan.sk
Wzmianka o wsi pochodzi z 1449 r. pod nazwą Zenth Janos. Dominuje tu pałac z poł. XVIII w.; kościół z lat 1841-51. Przez rzekę Moravę wybudowany jest most – międzynarodowe przejście graniczne Moravský Svätý Ján – Hohenau

OSUSKÉ 
Należy do najstarszych wsi. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1262 pod nazwą Ozus.
Wjeżdzających do wsi wita chronione drzewo – lipa wielkolistna, której wiek ocenia się na 200-250 lat. Najcenniejszcym zabytkiem wsi jest renesansowy kościół z lat 1619-1931, później przebudowany w stylu barokowym.

PLAVECKÝ PETER www.plaveckypeter.sk
{mosimage}Pierwsza wzmianka o istnieniu wsi pochodzi z 1394 r. pod nazwą Zenthpeter. Zachowana część historyczna to dwurzędowa wieś przy drodze ze wszystkimi elementami ludowej architektury, uznana za rezerwat zabytkowy. Częścią rezerwatu jest też pięć rzeźb sakralnych, dwa krzyże i pierwotnie renesansowy rzymskokatolicki kościół św. Piotra i Pawła z 1600 r.

PODBRANČ www.podbranc.sk
Pierwsza wzmianka z 1297 r. pod nazwą Berench. Typowy przysiółek. We wsi i całej okolicy dominują ruiny zamku Branč, z początku XIII w. Był to zamek obronny, miał chronić granic miedzy Morawą a Węgrami. Dziś mnóstwo tu turystów, w lecie liczne imprezy kulturalne.

PRIETRŽ
Należy do najstarszych miejscowości Zahoria. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1262 r. pod nazwą Petrus. Do miejscowości należy miejska część Podhorie oraz 11 osad. W 1773 r. Prietrž stała się miejscowością artykularną i dostała prawo do wybudowania ewangelickiego artykularnego kościoła. Dziś jest to budowla dominująca.

PRIEVALY www.obecprievaly.eu
Pierwsza wzmianka z 1439 r. pod nazwą Svancendorf. Nad wsią majestatycznie rozciągają się ruiny zamku Ostry Kamień. Dominuje barokowy kościół św. Michała z 1748 r.

ROHOV
{mosimage}Pierwsza wzmianka o wsi z 1432 pod nazwą Rohow, należała do rodziny Holíč. W 1960 r. została połączona z sąsiednią wsią pod nazwą Rohovské Rybky. Po 1990 znów została odłączona. Dominuje tu budowla kościoła św. Katarzyny, pierwotnie rensesansowego z l. 1628-36.

ROVENSKO www.rovensko.sk
Pierwsza wzmianka z 1439 4 pod nazwą Rovensko. Dominuje klasycystyczna kapliczka Wniębowzięcia Panny Marii z poł. XIX w.

RYBKY
Wieś wspomniana z 1394 pod nazwą Rybka. Dominują: kapliczka z 1832 r. oraz kościół Panny Marii. W 2000 r postawiono tu krzyż jubileuszowy.

SENICA www.senica.sk
{mosimage}Pierwsza wzmianka o mieście pochodzi z 1256 r pod nazwą Scinze. Senica jest miastem powiatowym i służy jako nowoczesne ekonomiczne, adminstracyjne i kulturalne centrum Północnego Zahoria. Miasto jest miejscem różnych imprez kulturalnych i sportowych, na poziomie regionalnym, narodowym, a nawet i międzynarodowym. Z zabytków najważniejszy jest późnobarokowy pałac wybudowany w 1760 r. Został odnowiony w l. 1978 – 1984, wtedy stał się siedzibą Zahorskiej Galerii. Najważnejszymi zabytkami sakralnymi jest rzymskokatolicki kościół farny Panny Marii -wybudowany w 1631 r. pierwotnie jako ewangelicki, od 1654 jest światynią katolicką; kapliczka św. Anny z XV w.; kościół ewangelicki (1783-84).
5 km od miasta jest ośrodek rekreacyjny Prímestská. Wodny zbiornik o pow. 40 ha, otoczony piaszczystymi i trawiastymi plażami i oferuje mozliwość kąpania, łowienia ryb i innych sportow wodnych. Jest tu przystań, obiekty sporotwe, usługi z zakresie gastronomii i zakwaterowania www.rsms.sk .

SEKULE
Pierwsza wzmianka o istnieniu z 1402 r. Najważniejsza budowla to negotycki kościół – bazylika z 1878 r. Ciekawostką związaną z miejscowościa jest słynny stroj ubierany przez mieszkańców z okazji uroczystości kościelnych, należący do najładniejszych na Zahoriu. W okolicy Pasienok – siedlisko cennych gatunków ptaków. W Sekulach mieści się prywatne muzeum, gdzie ekspnaty strojów, wyrobów ceramicznych i przedmiotów używanych w przeszłości na Zahoriu.

SMOLINSKÉ

Pierwsza wzmianka pochodzi z 1392 pod nazwą Somola. Najważniejsze budowle to barokowy kościół św. Jakuba z 1720, Słup Morowy z 1678 r.; neoromańska kapliczka Panny Marii z końca XIX w.

SMRDÁKY 

{mosimage}Pierwsza wzmianka pochodzi z 1436, pod nazwą Zmerecze.Dominują tu obiekty uzdrowiskowe: pierwotnie klasycystyczny pałac i zespoł pałacowy z poł XIX w., nowoczesne budynki uzdrowiskowe z II poł. XX w. i park uzdrowiskowy. Zabytkami sakralnymi są kościół św. Marcina z XVII w., kapliczka św. Jana Nepomucena z I poł. XVIII w. i kolumna. Wieś uznawana była za miasto uzdrowiskowe już od 1617 r. Uzdrowisko założył w l. 1832 – 1833 baron Jozef Vietoris. Specjalizuje się w leczeniu chorób skóry i reumatycznych.

SOBOTIŠTE
Wieś należy do najstrszych na Zahoriu i całej Słowacji. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1241 r. Od XVI w. wyrabiano tu ceramikę (habánska fajansa). Zabytki: pałac z 1663 r. przebudowany w XVIII w., dziś jest tu Muzeum Samuela Jurkoviča, pałac z II poł. XVIII w.; rzymskokatolicki kościół wczesnobarokowy z 1787, synagoga z pocz. XIX w.; stary młyn, ratusz, kapliczka, warsztat garncarski z XVII/XIX w.

ŠAJDÍKOVE HUMENCE

Wieś powstała z przysiółka i wyodrebniła się w 1926 r. W okolicy jedne z najlepszej jakości piaski na Słowacji, używane do produkcji szkła.

ŠAŠTÍN STRÁŽE www.sastin.sk
{mosimage}Dzisiejsza nazwa miasta powstała w 1960 r. po złączeniu dwoch niezależnych wsi Šaštín oraz Stráže. Pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1218 pod nazwą Saswar. Jest to znane miejsce pielgrzymkowe związane z kultem Panny Marii Bolesnej. W 1964 papież Paweł VI wyświęcił tutejszy kościół na pierwszą na Słowacji bazylikę. Od 1994 bazylika jest Narodowym Zabytkiem Kultury. Inne zabyki miasta to: klasycystyczna kalwaria z 1798 r.; późnobarokowa kolumna z XVIII w.; synagoga z II poł. XIX w.; rzymskokatolicki kościół z 1739 r. Z budowli świeckich zachował się renesansowo-barokowy pałac z poł. XVII w. Na skraju miasta ośrodek rekreacyjny Gazarka – 5 jezior, usługi z zakresie gastronomii i zakwaterowania – www.gazarka.sk.

ŠTEFANOV
Pierwsza wzmianka pochodzi z 1392 r. pod nazwą Chepan. Dominuje budowla negotyckiego kościoła (1937 r.). W okolicy pokłady ropy. W miejscowości Bahno znajdują sie 2 źródła wody siarkowo-jodowej o silnym nieprzyjemnym zapachu z leczniczymi działaniu, która jest stosowana lokalnie.

 

{mosimage}{mosimage}{mosimage}

 

INFOSEN – Biuro Informacyjne miasta Senica
Námestie oslobodenia 17
905 01 Senica
tel., fax: (+421) 34 651 6459
e-mail: infosen@stonline.sk

GPS:
N48°40’35”
E17°21’50”

 • Sobrance

  Sobrance to miasto powiatowe położone we wschodniej Słowacji, w kraju koszyckim, w regioni…
 • Moldava nad Bodvou

  Moldava nad Bodvou leży na północny wschód od Koszyc, przy autostradzie E571 wiodącej do R…
 • Gelnica

  Miasto Gelnica położone jest w historycznym regionie Spisz, wśród Rudaw Spiskich (Spišsko …
Pokaż więcej artykułów
 • Sobrance

  Sobrance to miasto powiatowe położone we wschodniej Słowacji, w kraju koszyckim, w regioni…
 • Moldava nad Bodvou

  Moldava nad Bodvou leży na północny wschód od Koszyc, przy autostradzie E571 wiodącej do R…
 • Gelnica

  Miasto Gelnica położone jest w historycznym regionie Spisz, wśród Rudaw Spiskich (Spišsko …
Load More In Miasta

Dodaj komentarz

Zobacz również

Sobrance

Sobrance to miasto powiatowe położone we wschodniej Słowacji, w kraju koszyckim, w regioni…